Έντυπο συναίνεσης για το επίδομα στέγασης 2024: Πως το συμπληρώνουμε;

Που βρίσκω το έντυπο συναίνεσης;

Που βρίσκω το έντυπο συναίνεσης;
Που βρίσκω το έντυπο συναίνεσης;

Το ποσό του επιδόματος είναι για τον δικαιούχο 70 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Αν δεν γίνει η αίτηση ηλεκτρονικά, ο αιτών αυτοπροσώπως προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος.

Που βρίσκω το έντυπο συναίνεσης;

Το έντυπο συναίνεσης βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος. Θα το βρείτε αντιγράφοντας την διαδικτυακή διεύθυνση που είναι στην παρένθεση. (https://www.epidomastegasis.gr/pub/Content/Documents/common/HBConsentForm2021.pdf)

Ο δικαιούχος του επιδόματος στέγασης, υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

Με την υπογραφή του στο έντυπο συναίνεσης δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης.