Σε πόσα άτομα έχει κάνει έλεγχο το λιμεναρχείο της Χαλκίδας για μάσκα;

Εδώ και μέρες είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους.

Πολλοί έλεγχοι γίνονται τόσο από την αστυνομία, όσο και από το λιμεναρχείο της Χαλκίδας.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας στα πλαίσια των διατάξεων της ΚΥΑ για τον
περιορισμό της πανδημίας COVID – 19, από την 06-11-2020 έως σήμερα έχει διενεργήσει
στους χώρους ευθύνης του, χίλιους εβδομήντα εννέα (1.079) ελέγχους.

Μάλιστα, έχει επιβάλει έντεκα (11) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000 €.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ενώ καλούνται οι πολίτες για την εφαρμογή του νόμου καθώς και τη συνεργασία με τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας κατά τη διενέργεια των ελέγχων, με σκοπό την προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου.