Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ

Μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών – νηπίων στο βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό Καλαμάτας του Ο.Α.Ε.Δ. σχολικού έτους 2020 -2021.

Οι ημερομηνίες υποβολής είναι από 23/10/2020 και ώρα:18:00 έως 28/10/2020 και ώρα: 23:59.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή κατατέθηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας (23/10/2020 και ώρα 18:00.δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής των παιδιών σας (από 8 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) σε βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ, αρκεί:

είτε να εργάζεστε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το 2019 να πραγματοποιήσατε τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας
είτε να είστε μητέρα που ως εργαζόμενη λάβατε από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το 2019
είτε να είστε άνεργοι που λάβατε τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας το 2019
Θα χρειαστείτε:

τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet
τον ΑΜΚΑ των γονέων και του παιδιού
στοιχεία επικοινωνίας
εκκαθαριστικό σημείωμα 2019
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
πιστοποιητικά γέννησης και υγείας του παιδιού
βεβαίωση εργασίας μητέρας – πατέρα
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
άδεια νόμιμης παραμονής (οι αλλοδαποί)
Στη συνέχεια, οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και καταρτίζονται πίνακες επιλεγμένων και αναπληρωματικών βρεφών – νηπίων.

Κάντε κλικ εδώ