Εφκα ειδοποιητήρια Οκτωβρίου 2020: Πότε θα αναρτηθούν;

Δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Οκτωβρίου 2020.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό για το ποια ημερομηνία θα αναρτηθούν και αν θα υπάρχει και έκπτωση.

Πρόσφατα, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους αγρότες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ήταν η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.