Πότε εφευρέθηκε η τηλεόραση;

Η Γέννηση της Τηλεόρασης: Μια Ιστορία Τεχνολογικής Καινοτομίας

Η τηλεόραση αναδείχθηκε ως εφεύρεση πριν πολλά χρόνια, καταλήγοντας σε ένα ιστορικό γεγονός το 1924

Πότε εφευρέθηκε η τηλεόραση

Πριν πολλά χρόνια, στις αρχές του 1900, ο εφευρέτης Baird πραγματοποίησε ένα σημαντικό επίτευγμα στον τομέα της τηλεόρασης.

Το 1924, κατάφερε να μεταδώσει μια εικόνα που παρουσίαζε τρεμοπαίξιμο, ενώ το επόμενο έτος έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη: κατάφερε να παρουσιάσει τηλεοπτική εικόνα με χρήση φωτός και σκιά.

Εντός δύο ετών, αυτό το “τρέμουλο” στην εικόνα εξελίχθηκε από ένα απλό πείραμα σε κάτι εντυπωσιακό.

Συγκεκριμένα, η εικόνα που προβαλλόταν παρουσίαζε το πρόσωπο μιας γυναίκας που βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο.

Στις 26 Ιανουαρίου, ένα ιστορικό γεγονός συνέβη σε ένα εργαστήριο του Σόχο, καθώς πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή δημόσια παρουσίαση. Το σόου πραγματοποιήθηκε μπροστά στα μέλη του Royal Institution και δημοσιογράφους από την Times.

Παρόλο που οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μικρές, με διαστάσεις μόλις 9×5 εκατοστά, η διαδικασία αποδείχθηκε επαναστατική για την εποχή της.