Δωρεάν βιβλία ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ 2022: Αυτά είναι τα αποτελέσματα

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επομένη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2022 με τους δικαιούχους να παίρνουν δωρεάν βιβλία

Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.000.000€.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για δωρεάν βιβλία της ΔΥΠΑ ήταν έως τις 25 Αυγούστου 2022, τα μεσάνυχτα. Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου.

Πρόπερσι το voucher για δωρεάν βιβλία, είχε δοθεί στις αρχές καλοκαιριού ενώ πέρσι δόθηκε μέχρι την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021. Φέτος αναμένεται να δοθεί το voucher για δωρεάν βιβλία μέσα στον Σεπτέμβρη 2022.

Αίτηση για δωρεάν βιβλία ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ)
Voucher βιβλία

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι οι οποίοι το έτος 2021 συγκέντρωσαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Επίσης οι ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
επιδότησης ανεργίας και οι μακροχρόνια άνεργοι.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων – Εκδοτικών Οίκων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2022.

Για λίγες ώρες θα μπορούν να κάνουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικώς μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ξεχωριστά από δικαιούχους και παρόχους.

Σημειώνεται πως για να εξεταστούν οι ενστάσεις, οφείλουν να γίνουν ηλεκτρονικώς. Μετά τις ενστάσεις θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα στα τέλη Σεπτεμβρίου.