Δημοτικό σχολείο: Πόσες απουσίες επιτρέπονται για το 2024;

Τι ισχύει για τις απουσίες μαθητών Δημοτικού Σχολείου 2024

Σχολεία
Σχολεία

Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός για τις απουσίες που επιτρέπονται στο δημοτικό σχολείο 2024;

Η παρουσία στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές στην χώρα μας. Οι απουσίες των μαθητών στα δημοτικά σχολεία παρακολουθείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα mySchool .

Όταν ένας μαθητής κάνει αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς και ενημερώνει τον διευθυντή σχολείου.

Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα με τις απουσίες, αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

Πάντως δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός όσον αφορά τις απουσίες στο δημοτικό σχολείο.