Αθλήματα για στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές 2022: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Βγήκαν τα αποτελέσματα και για τα αθλήματα στις σχολές μέσα από τις πανελλήνιες

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι τα αθλήματα όχι μόνο των στρατιωτικών σχολών αλλά αφορούν στους υποψήφιους και για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2022 και κατέθεσαν το μηχανογραφικό τους μαζί με τους υπόλοιπους υποψήφιους.

Πριν το καλοκαίρι ανακοινώθηκαν οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων καθώς και όλες οι λεπτομέρειες.

Αθλήματα για στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές 2022-αποτελέσματα
Αθλήματα για στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές 2022-αποτελέσματα (Max Di Capua, Unsplash)

Ο αριθμός των εισακτέων στις αστυνομικές σχολές θα είναι αυξημένος κατά 450 άτομα, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2020.

Η αύξηση εισακτέων αναμένεται και στις στρατιωτικές σχολές, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός.

Για πρώτη φορά διεξάχθηκαν τα αγωνίσματα νωρίτερα από τις Πανελλήνιες 2022. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου results.it.minedu.gov.gr/ από Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, αναρτώνται τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών, μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλόλητα-ικανότητα τους, πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον 8-ψήφιο Κωδικό Εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ.).