Δείτε τι θα πρέπει να κάνουν οι αποκλειστικές νοσοκόμες στην Εύβοια!

Θα πρέπει να κάνουν αίτηση…

Από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ανακοινώθηκε ότι δημιουργείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές, που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία και εμπρόθεσμη σφραγίδα (ταχυδρομείου ή Courier) στη Διεύθυνση:

5 η Υ.ΠΔ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, περιοχή Μεζούρλο, 41110 Λάρισα, υπόψη Μαρίνας Μπαντούκα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2413500858

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την ημερομηνία αυτή.