9Κ 2022: Η προκήρυξη για μόνιμες θέσεις και με απολυτήριο Λυκείου

Η προκήρυξη 9κ 2022 για προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου "πηγαίνει" στο εθνικό τυπογραφείο
Η προκήρυξη 9κ 2022 θα δώσει προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου – πηγή φωτό: εφκα

Προκήρυξη 9Κ 2022: Διαβάστε για την προκήρυξη 9κ 2022 που δίνει ευκαιρία για πολλούς αποφοίτους με απολυτήριο Λυκείου και από την Εύβοια.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες καθώς και τα βήματα για να συμμετέχετε στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

9Κ 2022: Ποιες θα είναι οι θέσεις;

Η προκήρυξη 9κ 2022 θα δώσει εργασία 173 άτομα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή αλλιώς στον e-ΕΦΚΑ. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αίτηση αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ποιοι θα κάνουν αίτηση για την προκήρυξη 9κ 2022 του ΑΣΕΠ

Στην προκήρυξη 9Κ 2022, θα μπορούν να κάνουν αίτηση απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αλλιώς απόφοιτοι λυκείου.

ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2022: Πως κάνετε αίτηση;

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχετε μητρώο στον ΑΣΕΠ ή να το επικαιροποιήσετε, με λίγα κλικ.

Για τις περισσότερες θέσεις των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις θέσεις εργασίας μέσα από τις προκηρύξεις.

Δύο από τα πρόσθετα προσόντα για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μάλιστα για κάποιες θέσεις ζητείται η άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ για όλες σχεδόν τις θέσεις απαραίτητο προσόν είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα πρέπει οι υποψήφιοι για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ να γνωρίζουν από επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και ίντερνετ.

ΑΣΕΠ είσοδος: Τα βήματα για την υποβολή αίτησης

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη αίτηση Ακύρωση. Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης ακυρωμένης αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να διορθώσουν και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.