8κ/2021 ΑΣΕΠ: Μέχρι πότε τα δικαιολογητικά;

Κολώνα
Κολώνα

Πρόκειται για θέσεις μονίμων υπαλλήλων στο Δημόσιο από τον ΑΣΕΠ – Δείτε μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις.

Έχει να κάνει με 120 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Ο.Α.Ε.Δ..

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.