6κ 2020: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Κεραία
Κεραία

Η προκήρυξη αφορά θέσεις εργασίας σε τομείς του υπουργείου υγείας.

Βγήκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα για τη προκήρυξη 6Κ/2020.

Πρόκειται για 113 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 404 θέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 209 θέσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Όσοι υποψήφιοι δεν επιλέχθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη ΑΣΕΠ 6κ 2020 και εκεί θα δουν τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων θα είναι μέχρι 10 Ιανουαρίου 2022..