5κ 2020: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Έχει να κάνει με έντεκα προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι πίνακες με τους επιτυχόντες απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.