16 Αυγούστου είναι τελικά αργία;

16 Αυγούστου και τα μαγαζιά και οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι ανοιχτές στην Εύβοια μιας και δεν υπάρχει άλλη αργία

Η 15η Αυγούστου ήταν αργία και έπεσε την Δευτέρα. Ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

16 Αυγούστου αργία
16 Αυγούστου δεν είναι αργία

Για τους μισθωτούς που εργάζονται σε αργία ισχύουν τα εξής:

α) οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Η 16η Αυγούστου δεν είναι αργία και όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά.

Διαβάστε περισσότερα για το εάν η 16η Αυγούστου είναι αργία στο newse.gr