Πως δικαιολογούνται οι απουσίες μαθητών στα σχολεία λόγω γρίπης το 2024;

Σε περίπτωση που σε ένα σχολείο, ένας μαθητής έχει απουσίες εξαιτίας μιας γρίπης, τι γίνεται με την δικαιολόγηση τους

Σχολεία
Πως δικαιολογούνται οι απουσίες μαθητών στα σχολεία

Τι συμβαίνει άραγε με τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης στα σχολεία;

Συγκεκριμένα, το υπουργείο παιδείας κάθε χρόνο δημοσίευει εγκύκλιο περί μη συνυπολογισμού των απουσιών που οφείλονται σε γρίπη και άλλες ιώσεις του αναπνευστικού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιολογημένων απουσιών των μαθητών λόγω γρίπης, θα είναι έως πέντε εργάσιμες ημέρες και θα οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο κάθε χρονιάς.

Οι απουσίες θα καταχωρίζονται, αλλά δεν θα προσμετρώνται. Για την δικαιολόγηση στις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης, απαιτείται η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους μαθητές πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στην παγκόσμια έξαρση της γρίπης, απέστειλε τη φετινή οδηγία στα σχολεία μας στη βάση εισήγησης του Υπουργείου Υγείας νωρίτερα από άλλες χρονιές, συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύ χρονικό διάστημα για τη μη προσμέτρηση απουσιών.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει από την εμφάνιση της covid 19 και μετά. Σε περίπτωση που κάποιο έτος δεν έχει ανακοινωθεί η εγκύκλιος του υπουργείου, τότε δεν δικαιολογούνται.