Ώρες κοινής ησυχίας 2021 σε πολυκατοικία: Ποιες είναι;

Πολυκατοικία
Πολυκατοικία

Ώρες κοινής ησυχίας 2021 σε πολυκατοικία: Ποιες είναι;

Οι ώρες κοινής ησυχίας αλλάζουν το φθινόπωρο και το νέο ωράριο διαρκεί μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Η αλλαγή θα γίνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, την 1η Οκτωβρίου, από όταν οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας διαμορφώνονται ως εξής:
15:30 έως 17:30 και 22:00 έως 07:30