Ψυχοσάββατο 2021: Πότε είναι;

Πότε έρχεται το ψυχοσάββατο τον Ιούνιο του 2021;

Για το έτος 2021 το πρώτο ψυχοσάββατο έγινε στις 6 Μαρτίου (μια μέρα πριν από την Κυριακή των Αποκριών, ενώ το δεύτερο ψυχοσάββατο πέφτει στις 19 Ιουνίου (μία μέρα νωρίτερα από την Κυριακή της Πεντηκοστής.