Εύβοια: Δείτε πως θα κάνετε ψηφιακό μάρκετινγκ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Στόχος των σεμιναρίων είναι να δώσει πρακτική τεχνογνωσία στους συμμετέχοντες για την αποτελεσματική προώθηση της επιχείρησή τους.

Θεματολογία σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης:

Δημιουργία αποτελεσματικής ιστοσελίδας
Διαφημίσεις μέσω προγραμματισμού
Μάρκετινγκ με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Βελτιστοποίηση μηχανισμών αναζήτησης
Μάρκετινγκ με τη χρήση ηλεκτρονικού μηνύματος
Έλεγχος αναλυτικών στοιχείων
Η συνολική διάρκειά τους θα είναι έξι (6) ώρες και θα διεξάγονται σε δύο (2) ημέρες (συνήθως Δευτέρα – Τετάρτη) και απογευματινές ώρες (ώρα έναρξης σεμιναρίων 17:00μμ)

Το κόστος συμμετοχής των σεμιναρίων καλύπτεται από το Επιμελητήριο Εύβοιας.

Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται η παρουσία σε αίθουσα διδασκαλίας καθώς τα σεμινάρια θα υλοποιούνται με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης (zoom) και αρκεί η χρήση υπολογιστή, ή έξυπνου κινητού (smart phone), ή Tablet.

Οι συμμετέχοντες μετά τη παρακολούθηση των σεμιναρίων θα λάβουν από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ «Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης» και εκπαιδευτικές σημειώσεις. Αναλυτική πληροφόρηση για τις τελικές ημέρες και ώρες παρακολούθησης οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν από το Επιμελητήριο Εύβοιας τηλ. 2221023510 & 22885, (εσωτ. 7), [email protected]. Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια εξ αποστάσεως επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Ψηφιακό μάρκετινγκ» υποβάλλοντας στο www.eviachamber.gr ηλεκτρονικά την αίτηση.