Χριστούγεννα πρωτούγεννα: Ποιοι είναι οι στίχοι;

Κάλαντα Χριστουγέννων στίχοι: Τα γνωστά κάλαντα που ψέλνουν τα παιδιά στα κατώφλια στων σπιτιών είναι οι παρακάτω στροφές.

Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και άλλες εκδοχές ανά την Ελλάδα.

Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο Βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων.