Ποιες είναι οι νέες υποτροφίες του ΙΚΥ 2022;

ικυ υποτροφιεσ,ικυ εκο, υποτροφίεσ ικυ, ικυ υποτροφιεσ 2022, ικυ ανακοινωσεισ
Πότε ξεκινά η αίτηση για τις υποτροφίες ΙΚΥ – unsplash

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή αλλιώς ΙΚΥ έχει βγάλει μία ανακοίνωση που έχει να κάνει με τις υποτροφίες που θα δώσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δύο υποτροφίες θα έχουν διάρκεια 4 χρόνια. Τα χρήματα από την υποτροφία θα είναι στα 1000 ευρώ τον μήνα, και θα δίνεται από την ΕΥΔΑΠ.

Οι υποτροφίες ΙΚΥ, αφορούν υποψήφιους που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, στα αντικείμενα που θα δείτε παρακάτω.

Υποτροφίες ΙΚΥ: Δείτε τα αντικείμενα

-Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης,

-Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

-Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων και

-Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Πότε ξεκινά η αίτηση για τις υποτροφίες ΙΚΥ

Η έναρξη της υποτροφίας ΙΚΥ θα γίνει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η αίτηση για τις υποτροφίες ΙΚΥ θα πρέπει να ενταχθεί σε έναν από τους κάτωθι τέσσερις επιστημονικούς τομείς όπως Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, και Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

Μέχρι πότε οι αιτήσεις για τις υποτροφίες ΙΚΥ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 27-10-2022 και ώρα Ελλάδος 16:00 στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ams.iky.gr/