Πότε είναι των Φώτων το 2023;

Πότε έρχεται η ημέρα των Φώτων 2023;
Πότε έρχεται η γιορτή των Φώτων 2023;

Μέσα στα Χριστούγεννα υπάρχουν πολλές γιορτές. Μία από τις πιο σημαντικές είναι και των Φώτων. Αλήθεια, των Φώτων είναι ημέρα αργίας και πότε πέφτει;

Την ημέρα των Φώτων θα καθίσουν οι εργαζόμενοι. Το 2023 ξεκινά με μια αργία την Παρασκευή. Δεν είναι εργάσιμη τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η ημέρα των Φώτων το 2024 και 2025 θα είναι λίγο άτυχη για τους εργαζόμενους μιας και πέφτει Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα.

Των φώτων 2023: Πως πληρώνονται όσοι δουλεύουν τις αργίες;

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν πληρώνεται χωρίς κάποια προσαύξηση ο μισθός την ημέρα των Φώτων 2023. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται θα πληρωθούν με ημερομίσθιο, συν 75% για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν οι εργαζόμενοι δουλέψουν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, όπως και των Φώτων, θα πάρουν το 1/25 του συνήθως μισθού συν 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν. Αν εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες, θα πάρουν αύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.