Τροποποιητική δήλωση 2019: Πότε ανοίγει;

Πολυκατοικία
Πολυκατοικία

Δείτε τι θα πρέπει να κάνετε…

Μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπορεί να υποβληθεί αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρονική περίοδο από το 2015 και μετά και την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, υποβάλλοντας αν υπάρχει υποχρέωση το έντυπο Ε2 και το έντυπο Ε3.

Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 15-09-2021. Τέλος, οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους