Τηλεργασία Ιούνιος 2021: Ποιο είναι το ποσοστό;

Έρχεται και άλλη μείωση του υποχρεωτικού ποσοστού τηλεργασίας στο 25% τον Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος Μαΐου, το ποσοστό υποχρεωτικής τηλεργασίας ήταν στο 50%.

Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο έτσι και προκειμένου να επιστρέψουν στο φυσικό περιβάλλον τους και στην κανονικότητα περισσότεροι εργαζόμενοι.