Τηλεργασία Ιανουάριος 2022: Τι λέει η ΚΥΑ για δημόσιο;

Νέα μέτρα για την τηλεργασία προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κορονοϊός.

Με λίγα λόγια επιστρέφει η τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε ποσοστό έως 50% των εργαζομένων.

Όλα θα ξεκινήσουν από τις 16 Ιανουαρίου.

Το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας θα λειτουργήσει με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Έτσι θα υπάρχει η μέριμνα για προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.