Ταξίδι με πλοίο: Πως ταξιδεύω, ποια έγγραφα χρειάζονται και πως κάνω δήλωση rapid test

Θάλασσα
Θάλασσα

Μιάμιση ώρα νωρίτερα στα λιμάνια θα πρέπει να είναι οι ταξιδιώτες που θέλουν να πάνε διακοπές στα νησιά.

Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία γίνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Μπορούν να επιβιβαστούν όσοι επίσης, έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού είτε σε rapid test εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών.

Η αρνητική διάγνωση αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ανήλικοι έως δώδεκα (12) ετών (γεννημένοι μετά την 1.7.2009), ενώ για τους ανήλικους από 12-18 ετών (γεννημένοι πριν τις 30.6.2009) η υποχρέωση καλύπτεται με βεβαίωση αρνητικού self test από τον κηδεμόνα.