Συνοριοφύλακες 2021 προκήρυξη: Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις;

Σημαία
Σημαία

Οι συνοριοφύλακες θα προσληφθούν για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης πάνω στον χρόνο και με δυνατότητα να ενταχθούν στο δυναμικό της αστυνομίας.

Πρόκειται για το 76/2021 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. Α’ 183/«5.10.2021».

Από τις επιπλέον θέσεις προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση συνολικού εκτιμώμενου ύψους 27.823.000,84 € σε βάρος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η πλήρωση των εν λόγω θέσεων είναι ενταγμένη στα Προγράμματα «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού» και «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών».