Πότε είναι του Αγίου Πνεύματος;

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται από πολλούς μια τριήμερη αργία επειδή συμπίπτει με το Σαββατοκύριακο.

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι μια σημαντική γιορτή για την θρησκεία μας όπου έχει οριστεί αργία για το δημόσιο τομέα.Αυτή η μεγάλη μέρα πέφτει την Δευτέρα στις 21 Ιουνίου και είναι την επόμενη μέρα μετά την γιορτή του πατέρα.Τέλος η επόμενη αργία πέφτει στις 15 Αυγούστου και λέγεται η κοίμηση της Θεοτόκου.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2021:

Πεντηκοστή: Κυριακή 20 Ιουνίου

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου

Κοίμηση της Θεοτόκου: Κυριακή 15 Αυγούστου

Ημέρα του ΟΧΙ: Πέμπτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Σάββατο 25 Δεκεμβρίου

Σύναξη της Θεοτόκου: Κυριακή 26 Δεκεμβρίου