Πως βάζω διαλυτικά σε κείμενο word;

Έχει τύχει αρκετές φορές να θέλεις να γράψεις ένα κείμενο και να κολλάς σε μια λέξη που έχει διαλυτικά – Τι κάνεις;

Διαλυτικά σε word
Πως βάζω τα διαλυτικά

Πως βάζουμε διαλυτικά με τόνο ή χωρίς τόνο; Για παράδειγμα η λέξη μαϊντανός θέλει διαλυτικά. Ωστόσο πολλοί ξεχνάμε με ποιον τρόπο τα βάζουμε.

Θα πρέπει να δείτε την συντόμευση του πληκτρολογίου «Shift» και το «;». Στην συνέχεια έπειτα γράμμα ι ή υ.

Με λίγα λόγια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο με το σύμβολο «;». Στην συνέχεια επιλέγετε είτε «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά στο γράμμα που επιθυμείτε.

Πώς βάζω διαλυτικά με τόνο;

Πατήστε συγχρόνως «Shift» + «W» και έπειτα όχι την ίδια στιγμή το γράμμα στο οποίο θέλετε να βάλετε διαλυτικά με τόνο.

Για παράδειγμα για να βάλετε διαλυτικά στην λέξη καΐκια θα πρέπει να πατήσετε συγχρόνως «Shift» + «W» και έπειτα όχι την ίδια στιγμή το “ι” στο οποίο θέλετε να βάλετε διαλυτικά με τόνο.