Πως βάζω διαλυτικά;

Εργασία
Εργασία (pexels.com)

Τα διαλυτικά είναι ένα σημείο στίξης και είναι αναγκαίο να το βάζουμε στη λέξη που πρέπει.

Για παράδειγμα η λέξη κορονοϊός θέλει διαλυτικά. Ωστόσο πολλοί ξεχνάμε με ποιον τρόπο τα βάζουμε.

Θα πρέπει να δείτε την συντόμευση του πληκτρολογίου «Shift» και το «;». Στην συνέχεια έπειτα γράμμα ι ή υ. Με λίγα λόγια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο με το σύμβολο «;». Στην συνέχεια επιλέγετε είτε «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά στο γράμμα που επιθυμείτε.