Πυροσβεστική πανελλήνιες 2021: Αυτή είναι η προκήρυξη

Στα ίδια επίπεδα με πέρσι στις πανελλήνιες 2021 φέτος ο αριθμός των εισακτέων στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε είκοσι πέντε και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα εισακτέους.

Στα ίδια επίπεδα με τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 κινείται η Πυροσβεστική Ακαδημία. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη χρονιά οι αντίστοιχοι αριθμοί εισακτέων ήταν εκατόν τρείς (103) για τη Σχολή Πυροσβεστών και τριάντα (30) θέσεις για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.