Πρότυπα σχολεία: Δείτε πότε θα γίνουν οι εξετάσεις το έτος 2021

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου πραγματοποιείται μέσω γραπτών εξετάσεων, οι οποίες και θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Για αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ακολουθήστε το σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupopeiramatiko-skholeio .

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, οι οποίοι επιθυμούν να καταστούν κοινωνοί μιας διαφορετικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία -συμμετοχή στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων και μεθόδων, σχολικών εγχειριδίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού- θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν στο έπακρο τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, μέσα σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σχολικό περιβάλλον, αυτό των πρότυπων σχολείων.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των πρότυπων σχολείων θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα , οι οποίοι κάθε δύο έτη θα αξιολογούνται ως προς την ανανέωση της θητείας τους .