Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2021-2022: Πότε αρχίζουν;

Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια για το 2021;

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και μέχρι τα τέλη του μήνα. Φέτος, οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σημειώνουμε ότι πέρσι οι εγγραφές πρωτοετών ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν στις 29 του ίδιου μήνα.

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό γέννησης
Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή, απαιτούνται και συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή πέρσι ήταν μόνο εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία στη Γραμματεία του τμήματος εισαγωγής.

Οι φοιτητές παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά εγγραφής ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία μετά την παρέλευση 2 ημερών από την οριστικοποίηση της εγγραφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους αποδόθηκε από το εκάστοτε πανεπιστήμιο.