Πρότυπα σχολεία 2021: Πότε θα δοθούν οι εξετάσεις;

Για να παρακολουθήσουν οι μαθητές τα πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις.

Στην Εύβοια έχουμε δύο πρότυπα εκπαιδευτήρια. Πρόκειται για το 5ο γυμνάσιο και 1ο Λύκειο της Χαλκίδας. Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες.

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.