Προκήρυξη 11κ 2021, 10κ 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Εκδόθηκε η 11κ 2021 και η 10κ 2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Αφορά 50 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ.

Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, λίγο πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που θα είναι έτοιμα αρχές 2022.

Προκήρυξη 11κ 2021, 10κ 2021
φωτογραφία αρχείου (pexels.com)

Προκήρυξη 10κ 2021

Την ίδια ώρα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 48 μόνιμες προσλήψεις στην ΔΕΥΑΘ. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, μέσω ίντερνετ.

Η προθεσμία για την προκήρυξη 10κ 2021 λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Τα αποτελέσματα θα βγουν το 2022.