Προκήρυξη 7κ 2020: Δείτε τα αποτελέσματα

Γράψιμο
Γράψιμο (pexels.com)

Δείτε τα αποτελέσματα για την προκήρυξη για θέσεις εργασίας στο εθνικό τυπογραφείο.

Αφού πρώτα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα, στην συνέχεια δόθηκαν μέσω ΑΣΕΠ τα οριστικά. Μπορείτε να τα δείτε και στην επίσημη σελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες διοριστέων θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Τέλος, τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.