Προκήρυξη φύλακες φυλακών 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ 9Κ/2021.

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη 416 μονίμων στα Καταστήματα Κράτησης.

Δημοσιεύθηκε η 9K/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και άρχισαν οι αιτήσεις.

Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την στελέχωση των φυλακών.

Θα υπάρξει πρόσληψη 188 μόνιμων υπαλλήλων για το Κατάστημα Κράτησης στη Δράμα και 228 μονίμων στα υπόλοιπα Καταστήματα Κράτησης της χώρας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα βγουν από τις αρχές του νέου έτους.