Προκήρυξη συνοριοφυλάκων 2021: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Πράσινο φως για επιπλέον 950 προσλήψεις συνοριοφυλάκων…

Πρόκειται για μια προκήρυξη που πήρε ΦΕΚ και είναι θέμα χρόνου η έναρξη υλοποίησης της.

Οι συνοριοφύλακες θα προσληφθούν για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης πάνω στον χρόνο και με δυνατότητα να ενταχθούν στο δυναμικό της αστυνομίας.

Έρχονται 950 προσλήψεις συνοριοφυλάκων και πρόκειται για το 76/2021 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. Α’ 183/«5.10.2021».

Από τις επιπλέον θέσεις προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση συνολικού εκτιμώμενου ύψους 27.823.000,84 € σε βάρος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η πλήρωση των εν λόγω θέσεων είναι ενταγμένη στα Προγράμματα «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού» και «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών».