Πότε ξεκινά η προκήρυξη της πυροσβεστικής 2023;

Πότε ξεκινά η προκήρυξη για την πυροσβεστική υπηρεσία; Ποια είναι τα τελευταία νέα;
Πότε ξεκινά η προκήρυξη για την πυροσβεστική υπηρεσία; Ποια είναι τα τελευταία νέα; (πηγή φωτογραφίας: facebook πυροσβεστικού σώματος)

Προκήρυξη πυροσβεστικής: Με ενδιαφέρον βλέπουν αρκετοί Ευβοιώτες την νέα προκήρυξη που θα έρθει για το πυροσβεστικό σώμα. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες καθώς και τον χρονικό ορίζοντα για το πότε θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία.

Πυροσβεστική προκήρυξη: Θα γίνουν προσλήψεις χωρίς πανελλήνιες;

Οι 3.600 θέσεις εργασίας της προκήρυξης της πυροσβεστικής δημοσιεύτηκαν μέσω του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και όχι μέσω του ΑΣΕΠ. Οι οργανικές θέσεις Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προσαυξάνονται κατά τρεις θέσεις και καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη για το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει ηλικιακά κριτήρια και όσοι πληρούν τα κριτήρια θα κληθούν να συμμετάσχουν και σε μία σειρά από εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, όσοι θέλουν να εργαστούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα πρέπει να περάσουν με επιτυχία αθλητικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Αντιστοίχως στην προκήρυξη της πυροσβεστικής 2022-2023, καταργούνται 3 οργανικές θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις αυτών ανέρχονται σε 1.557.

Η προκήρυξη της πυροσβεστικής θα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας στο σώμα θα γίνουν χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες θέσεις είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα προορίζονται για τις παραγωγικές σχολές. Μέσα στις παραγωγικές σχολές είναι οι στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστικής και λιμενικού.

Πέρα από τις επικείμενες προκηρύξεις της πυροσβεστικής, αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 17.942 νέες μόνιμες προσλήψεις που έχουν εγκριθεί για το 2023, οι 4.881 αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για αυτό το προσωπικό θα μπορούν να κάνουν αίτηση οι απόφοιτοι λυκείου.

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για τις προκηρύξεις της πυροσβεστικής;

Τα αποτελέσματα για τις προκηρύξεις της πυροσβεστικής θα βγουν σταδιακά. Τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις αναμένεται να γίνουν γνωστά στις αρχές του 2022. Το πυροσβεστικό σώμα χρειάζεται να επανδρωθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι τους πρώτους μήνες θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα για τις προκηρύξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.