Προκήρυξη 4κ 2021: Δείτε τα αποτελέσματα

Βγήκαν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 4κ/2021.

Έχει να κάνει με 21 θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε τομείς του δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την προκήρυξη 4κ/2021 και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022.