Πότε πληρώνει ο ΟΑΕΔ;

Από τον ΟΑΕΔ δείτε πότε θα δοθούν χρήματα.

20 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 52.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

18 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε 5.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 600.000 ευρώ θα πιστωθούν σε 700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας