Πότε θα πληρωθούν οι αναστολές Μαίου;

Πότε θα πληρωθούν οι αναστολές Μαίου;

Το επίδομα 534 ευρώ μπορούν να λάβουν εργαζόμενοι επιχειρήσεων, οι οποίοι εργάζονται εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Και τον Ιούνιο θα πληρωθούν όσοι είναι σε αναστολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναστολές Μαίου 2021 πληρώνονται στις 10 Ιουνίου 2021.