Πότε πέφτει του Αγίου Πνεύματος 2021

Το Πάσχα μας προσπέρασε και αναζητάμε τις επόμενες αργίες του 2021.

Τη Δευτέρα 21 Ιουνίου πέφτει φέτος η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, που στο Δημόσιο έχει οριστεί ως επίσημη ημέρα αργίας.

Μία αργία «αφιερωμένη» στην πρώτη εξόρμηση του καλοκαιριού για τους περισσότερους είναι του Αγίου Πνεύματος.

Στη χώρα μας, υπάρχουν διάφορες θρησκευτικές ή εθνικές εορτές οι οποίες συχνά αποτελούν ημέρες αργίας για τους εργαζόμενους και τους μαθητές. Κάποιες εξ αυτών είναι σταθερές ενώ κάποιες άλλες είναι κινητές και προσδιορίζονται από την ημερομηνία του Πάσχα για το κάθε έτος.

Επίσης, από τις αργίες στην Ελλάδα άλλες είναι υποχρεωτικές από το νόμο, και άλλες είναι αργίες κατ’ έθιμο.

Φέτος, η μέρα του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 21 Ιουνίου.