Πότε γιορτάζει ο προφήτης Αμώς

Πότε γιορτάζει ο προφήτης Αμώς
Ο Προφήτης Αμώς καταγόταν από την πόλη Θεκουέ της Ιουδαίας

Ο Αμώς ήταν ένας από τους δώδεκα ονομαζόμενους μικρούς προφήτες της Εβραϊκής Βίβλου και της Χριστιανικής Παλαιάς Διαθήκης.

Ο προφήτης Αμώς γιορτάζει στις 15 Ιουνίου. Να σημειώσουμε τέλος, ότι ο προφήτης Αμώς ήταν πατέρας του προφήτη Ησαΐα που γιορτάζει στις 9 Μαϊου.