Πότε βγαίνω στην σύνταξη;

Για να βγείτε στην σύνταξη θα πρέπει παίζει ρόλο η ηλικία σας.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης. Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημερών ασφάλισης και της ηλικίας. Από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το θεμελιωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με αίτηση συνταξιοδότησης οποτεδήποτε.

Από τις 19 Αυγούστου 2015 ισχύουν ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για όλους τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (εγκ. 52/2015 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – και εγκ.2/2016 τ. ΟΑΕΕ).

Οι ασφαλισμένοι που πριν από την ημερομηνία αυτή είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην υπηρεσία συντάξεων κάθε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).