Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα proficiency michigan το 2021;

Σχολεία
Σχολεία (pexels.com)

Ενδιαφέρει και πολλούς γονείς στην Εύβοια.

Πότε τελικά βγαίνουν τα αποτελέσματα Μαΐου στο Proficiency του Michigan University;

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του πανεπιστημίου, οι υποψήφιοι των εξετάσεων του Μαΐου 2021 λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021 λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιανουαρίου.

Τα αποτελέσματα για το Proficiency Michigan ECPE της εξέτασης Δεκεμβρίου 2020 ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ διότι η εξέταση αναβλήθηκε λόγω covid-19.