Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα lower michigan 2021;

Σχολείο
Σχολείο (pexels.com)

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα lower michigan 2021;

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Lower Michigan ECCE για το Μάιο 2021 εκδίδονται και αποστέλλονται περίπου 2–3 μήνες μετά την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων.

Αν εγγραφήκατε μέσω Κέντρου Ξένων Γλωσσών, τα αποτελέσματα ECCE Lower θα αποσταλούν στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών σας.

Αν εγγραφήκατε ως μεμονωμένος μαθητής, θα παραλάβετε τα αποτελέσματα στη διεύθυνσή που έχετε δηλώσει.