Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα esb 2021;

pc
pc (πηγή: pexels.com)

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα esb 2021;

Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά από τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να αποσταλούν συμπληρωμένες μαζί με τις φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων, στα γραφεία του Συνδέσμου με συστημένη επιστολή ή με courier ή με email (europalso@europalso.gr).

Η Δωρεάν επανεξέταση ισχύει: ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB α. Για τους αποτυχόντες υποψήφιους σε όλα τα επίπεδα (B1, B2, C1, C2) από το Μάιο 2015 και

β. Για τα νομίμως λειτουργούντα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους νομίμως ασκούντες το επάγγελμα Καθηγητές Ξένων Γλωσσών (Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, άδεια διδασκαλίας).

γ. Το δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης προϋποθέτει απαραίτητα: Συμμετοχή του αποτυχόντα σε τουλάχιστον μία από τις δύο αμέσως επόμενες εξεταστικές περιόδους, Μαΐου ή Δεκεμβρίου, που έπονται της πρώτης, μη-επιτυχούς, συμμετοχής.

Σε περίπτωση επόμενης επανεξέτασης συμμετοχή σε συνεχόμενες
εξεταστικές περιόδους.