Ποιος είναι ο αριθμός μητρώου e εφκα;

Γράψιμο
Γράψιμο (pexels.com)

Ο σύνδεσμος https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx οδηγεί στο ασφαλιστικό βιογραφικό Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης ΑΤΛΑΣ και κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει το ασφαλιστικό βιογραφικό του (όπου αναφέρεται Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) και ο χρόνος ασφάλισης που έχει τεκμηριώσει).
Η πρόσβαση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
Με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΑΑΔΕ.
Με τη χρήση κωδικών eIDAS.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ.

Την ίδια ώρα η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων, των αγροτών, αλλά και των εργατών γης αμειβομένων με εργόσημο, για φορολογική χρήση έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό των ασφαλισμένων και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τηρούνται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ «www.efka.gov.gr» στο σύνδεσμο: «Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση»—>«Βεβαιώσεις εισφορών e-ΕΦΚΑ».