Πήρε νέα παράταση η προθεσμία υποβολής του Πόθεν έσχες 2020

Πήρε νέα παράταση η προθεσμία υποβολής του Πόθεν έσχες 2020.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόστιμα για το πόθεν έσχες επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση
Σε όσους υποβάλλουν ανακριβή δήλωση
Σε όσους δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση
Μάλιστα, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 200 ευρώ.

Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 800 ευρώ.

Επίσης, υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.