Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου ολοκλήρωσε τρεις κύκλους αιτήσεων

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης “Αθλητισμός & Ολυμπισμός” η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014–2020, ολοκλήρωσε τρεις κύκλους αιτήσεων κατά τις οποίες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατάρτισης/πιστοποίησης 26 ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο πρώτος κύκλος έναρξης τμημάτων κατάρτισης θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα Νοεμβρίου 2021 και αναμένεται άμεσα να αρχίσει και ο δεύτερος.

Τα προγράμματα Κατάρτισης είναι τα εξής:

1. Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

2. Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης/ Social Media Για περισσότερες πληροφορίες: https://024.psat.gr/