Οφειλές ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ: Πως θα πάρετε σύνταξη;

Tablet
Tablet (pexels.com)

Μεγάλη ευκαιρία για σύνταξη έχουν οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ.

Υπάρχει εγκύκλιος από το υπουργείο Εργασίας και δίνεται η δυνατότητα σε εν δυνάμει συνταξιούχους να πληρώνουν τις οφειλές τους με παρακράτηση από την σύνταξη τους.

Αν οι οφειλές των 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ στον πρώην ΟΓΑ δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού.

Εάν δεν εξοφλήσει εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση που το ποσό δεν εξοφληθεί εντός της προθεσμίας και εφόσον το συνταξιοδοτικό αίτημα δεν έχει προλάβει να απορριφθεί, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει μόνο το ποσό, όπως είχε προσδιοριστεί κατά την αίτηση συνταξιοδότησης και όχι το σύνολο της οφειλής, με έναρξη συνταξιοδότησης από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης του.